O programu aktivnosti KorpoStart

Program aktivnosti KorpoStart izvajamo v konzorciju partnerskih družb CorpoHub, Gospodarska zbornica Slovenije in Saša inkubator.

Na spletni strani KorpoStart imenujemo z besedo “startup” mlada, rastoča, inovativna, ambiciozna start-up in scale-up podjetja, z besedo “korporacija” pa na trgu večje uveljavljeno podjetje.

Namen programa aktivnosti KorpoStart, v širšem smislu, je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno start-up in scale-up podjetja), s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb. Razvoj je namreč tako hiter in heterogen, da niti največji ne uspejo več vsega sami narediti. Na strani inovativnih zgodb pa mladim ekipam običajno primanjkuje veliko različnih virov in kompetenc za hitrejši in (globalno) uspešnejši prodor na trg. S KorpoStart aktivnostmi promoviramo in vpeljujemo kulturo povezovanja s ciljem uspešnejše in hitrejše rasti tako korporacij, kot novih inovativnih podjetij.

 

Namen aktivnosti v ožjem smislu je posameznim inovativnim MSP podjetjem, ki so v portfelju Sklada, pomagati narediti konkreten razvojni korak na način vsebinskega sodelovanja s korporacijami ob hkratnem investiranju le teh v inovativna MSP z uporabo mehanizma so-investiranja Slovenskega podjetniškega sklada. Cij je skupaj ustvariti večjo vrednost, kot jo lahko ustvarijo mlada inovativna podjetja samostojno, v korist korporacij, mladih podjetij in ciljnega trga.

Sodelovanje korporacije z inovativnim MSP podjetjem je kot posvojitev otroka (koga “posvojiti”, zakaj posvojiti, priprava okolja, delo s posvojencem, rast …). Ob tem je polno predsodkov in strahov, ki jih bomo s programom odkrito in sistematično nagovorili in reševali.

Grob pregled aktivnosti:

  • Promocija sodelovanja in investiranja v inovativna MSP med korporacijami

  • Organizacija in izvedba izobraževalnega programa za korporacije (6 srečanj po 4 ure)

  • Organizacija in izvedba izobraževalnega programa za start-upe (6 srečanj po 4 ure)

  • Individualno svetovanje in hands-on pomoč inovativnim MSP pri povezovanju s korporacijami

  • Organizacija »matching« dogodka med inovativnimi MSP in korporacijami - januar 2021

 

Strokovna in podporna ekipa

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

SPS bo s konvertibilnimi posojili v obdobju 2019-2023 skupno podprl okoli 40 podjetij v višini 3 mio evrov. V okviru novega razpisa So–investiranje semenskega kapitala z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi semenskega kapitala, korporacijami) pa bodo lahko mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti pridobila direktni kapitalski vložek s strani SPSa ob hkratni investiciji zasebnih investitorjev. V obdobju 2019-2023 bi naj bilo v okviru so-investiranja v hitrorastoča inovativna podjetja investiranih 10 mio evrov javnih sredstev, dodatnih 10 mio evrov pa bodo investirali še zasebni investitorji. 

Pomembna prednost, ki jo podjetja pridobijo s semenskim kapitalom je tudi vsebinska podpora v obliki izobraževanj oz. usposabljanj, mentoriranja, pomoči pri iskanju investitorjev ter pri internacionalizaciji, ki lahko poveča možnost za uspeh prejemnikov finančnih spodbud na trgu in jo SPS izvaja preko projekta »Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju 2018–2023«.

Program aktivnosti KorpoStart je financiran s strani Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.