Startup INDIVIDUALNA pomoč

 

Situacije in potenciali start-upov in scale-upov so različni.

Kljub temu pa obstaja precej ovir, ki so skupne številnim startup in scaleup ekipam. Podatki na spodnji sliki so iz raziskave, ki je bila narejena poleti 2021 ob sodelovanju kar 86 ekip iz bazena startupov in scaleupov Sovenskega podjetniškega sklada (vir: Arhea, SPS)

Ovire SPS startupov.png

Startupi in scaleupi lahko te ovire premagujete z lastnim delom ter lastnim in/ali investitorskih denarjem.

Večino teh ovir pa vam lahko zelo učinkovito pomagajo prebroditi tudi večji poslovni sistemi, korporacije, le pravilno je potrebno pristopiti do njih. Soinvesticije niso nemogoče, če predhodno zgradimo neko zaupanje.

Sodelovanje s korporacijami je zavestna odločitev startup ekipe.

Nič ne stane in lahko zelo veliko da!

Sodelovanje z večjimi sistemi ni najbolj enostavno, je pa vredno poskusiti.  Korporacije lahko nudijo izjemen pospešek v vpogled na trg, razpolagajo z relevantnimi izkušnjami in imajo specifična znanja. Le nagovoriti jih je treba. 

V programu KorpoStart vas pripravimo na "dober prvi vtis" pri korporacijah. Izhajamo iz vaših ambicij in opcij. Ob tem dodelamo ponudbeno vrednost za korporacije (win-win model). Korporaciji lahko ponudimo več konkretnih oblik sodelovanja ali jih zgolj prosimo za pomoč. Korporaciji lahko ponudimo zgolj vaše kompetence in kreiramo pivot. Dostop imamo do vseh relevantnih slovenskih družb.

 

POZOR: Korporacije niso "karitasi". Lahko pa so zelo hvaležni poslovni partnerji. 

Ergo .... Primerno ambiciozne in resne ekipe lahko koristite individualno pomoč za "HITREJE POSTATI VEČJI" ob podpori večjega poslovnega ekosistema oz. korporacije. Vredno je vsaj poskusiti. 

 

Individualna pomoč je za upravičena startup podjetja brezplačna - po shemi "de minimis" jo sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pomoč se izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  Do pomoči ste upravičeni aktualni pogodbeni partnerji Slovenskega podjetniškega sklada na finančnih produktih P2, SK ali SI - SK. Individualna pomoč je omejena na največ 50 ur.

Pristop k izvedbi:

(1) Vpogled v stanje startup ekipe in produkta - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil za "hitreje postati večji"

 • dogovor o izvedbi konkretnih aktivnosti sodelovanja s korporacijami (neobvezno)

 

(2) Primeri pomoči, ki smo jih doslej izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Team alignment - Cover Story, Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Creativity / Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših poslovnih priložnosti

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov, ki bi ekipi dala 10-kratne poslovne učinke (pivotiranje)

 • Research interviews - priprava in izvedba raziskovalnih pogovorov s ključnimi deležniki v ciljnih korporacijah (poslovnih ekosistemih)

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje novih ponudbenih vrednosti

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih/kritičnih procesov

 • Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti predstavnikom večjih poslovnih sistemov (korporacijam)

Celotna pomoč je zelo konkretna ob neposrednem sodelovanju ustreznih ljudi iz zrelejših podjetij.

Mentorji: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Voranc Kutnik, Enej Gradišek, Vlado Begović (vsi CorpoHub).

 

Eden najbolj konkretnih načinov preverjanja komplementarnosti kompetenc startupa in korporacije za partnerski nastop na trgu je izvedba Design Sprinta s kombinirano startup-korpo ekipo. Design Sprint je hkrati verjetno najboljši možni test potencilov sodelovanja ljudi (ustvarjalne in sodelovalne kemije med ljudi) in nadomesti mesece in mesece običajnih komercialnih pogovorov. Zakaj, kaj, kdo in kako si preberite v tem 3-minutnem zapisu - PRIMER konkretnega sodelovanja korporacije/startupa).

 

Nekaj mnenj udeležencev:

Blaž Klinar, direktor razvoja življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja je neprecenljiva za vse nas, ki imamo opravka s končnimi uporabniki naših storitev. Omogočila nam je unikaten vpogled v proces osredotočanja na končnega uporabnika. Intenzivnost dela je rezultirala v številnih večjih in manjših pivotih začetne ponudbene vrednosti, ki smo jih dosegli z delom v mešani ekipi zavarovalnica-startup in na podlagi opravljenih intervjujev in testiranj prototipa. Največja dodana vrednost pa je prav zagotovo v sodelovanju z »drugačnimi« sodelavci, tistimi izven branže, mladimi, zagnanimi in polnimi idej, a vselej pod taktirsko palico odlične ekipe mentorjev.

Karmen Madjar, inovacije in strateški marketing, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja nas je »napolnila« z inspiracijsko voljo za prihodnje delo. Še posebej smo veseli, da smo le v 5 dneh skupnega dela z ekipo startupa in s pomočjo mentorjev prišli do pomembnih uvidov končnih uporabnikov.

Timotej Soklič, COO, Vitalno podjetje: Izvedli smo 1 tedenski sprint, kjer je moral Lojze povezovati bujno raznolikost karakterjev, znanj in ozadij, kar mu je mojstrsko uspelo. Ekipno smo se prebili od ideje do izvedbe prvega prototipa v pičlih 5-ih dneh. Zagotovo najhitrejši in optimalen način dela, ki sem ga kdaj doživel, za testiranje ali ideja pije vodo.

Nevenka Žiberna Remic, Telekom Slovenije: Design Sprint izkušnja me je naučila, kako lahko z usmerjenim razmišljanjem in sodelovanjem strokovnjakov iz različnih področij v samo petih dneh pridemo od prve ideje do prototipa. In ta je lahko popolnoma drugačen, kot smo si ga najprej zamislili.

Dosedanju najbolj aktivni udeleženci KorpoStart aktivnosti na strani korporacij so bili iz naslednjih večjih družb, ki imajo ambicijo odprtega startup inoviranja: 


2019: Danfoss, Domel, Generali, Iskra, Iskratel, Kolektor, NLB, Pošta Slovenije, TPV in Zavarovalnica Sava.

2020: BTC, Comtrade CDS, Iskraemeco, M Sora, Merkur trgovina, Radeče papir, A1, Adria Dom, Jata Emona, Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Zavarovalnica Triglav.

Hkrati nudimo neposreden dostop tudi do večine vseh ostalih velikih družb v Sloveniji.

KorpoStart korporacije logo.jpg