PROGRAM za STARTUPE

Startup INDIVIDUALNA pomoč

 

Ker so situacije in potenciali start-upov in scale-upov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti  za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. 

 

Individualna pomoč je za upravičena podjetja brezplačna - po shemi "de minimis" jo sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pomoč se izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  Do pomoči so upravičeni prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK. Individualna pomoč je omejena na največ 50 ur.

Pristop k izvedbi:

(1) Vpogled v stanje ekipe in produkta na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije

 • dogovor o izvedbi aktivnosti (neobvezno)

 

(2) Primeri pomoči, ki jih z ekipi KorpoStart izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Team alignment - Cover Story, Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Creativity / Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših poslovnih priložnosti

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov, ki bi ekipi dala 10-kratne psolovne učinke (pivotiranje)

 • Research interviews - priprava in izvedba raziskovalnih pogovorov s ključnimi deležniki v ciljnih korporacijah (poslovnih ekosistemih)

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje novih ponudbenih vrednosti

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih/kritičnih procesov

 • Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti predstavnikom večjih poslovnih sistemov (korporacijam)

Mentorji: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije).

 

Eden najbolj konkretnih načinov preverjanja komplementarnosti kompetenc startupa in korporacije za partnerski nastop na trgu je izvedba Design Sprinta s kombinirano startup-korpo ekipo. Design Sprint je hkrati verjetno najboljši možni test potencilov sodelovanja ljudi (ustvarjalne in sodelovalne kemije med ljudi) in nadomesti mesece in mesece običajnih komercialnih pogovorov. Zakaj, kaj, kdo in kako si preberite v tem 3-minutnem zapisu - PRIMER konkretnega sodelovanja korporacije/startupa).

 

Nekaj mnenj udeležencev:

Blaž Klinar, direktor razvoja življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja je neprecenljiva za vse nas, ki imamo opravka s končnimi uporabniki naših storitev. Omogočila nam je unikaten vpogled v proces osredotočanja na končnega uporabnika. Intenzivnost dela je rezultirala v številnih večjih in manjših pivotih začetne ponudbene vrednosti, ki smo jih dosegli z delom v mešani ekipi zavarovalnica-startup in na podlagi opravljenih intervjujev in testiranj prototipa. Največja dodana vrednost pa je prav zagotovo v sodelovanju z »drugačnimi« sodelavci, tistimi izven branže, mladimi, zagnanimi in polnimi idej, a vselej pod taktirsko palico odlične ekipe mentorjev.

Karmen Madjar, inovacije in strateški marketing, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja nas je »napolnila« z inspiracijsko voljo za prihodnje delo. Še posebej smo veseli, da smo le v 5 dneh skupnega dela z ekipo startupa in s pomočjo mentorjev prišli do pomembnih uvidov končnih uporabnikov.

Timotej Soklič, COO, Vitalno podjetje: Izvedli smo 1 tedenski sprint, kjer je moral Lojze povezovati bujno raznolikost karakterjev, znanj in ozadij, kar mu je mojstrsko uspelo. Ekipno smo se prebili od ideje do izvedbe prvega prototipa v pičlih 5-ih dneh. Zagotovo najhitrejši in optimalen način dela, ki sem ga kdaj doživel, za testiranje ali ideja pije vodo.

Nevenka Žiberna Remic, Telekom Slovenije: Design Sprint izkušnja me je naučila, kako lahko z usmerjenim razmišljanjem in sodelovanjem strokovnjakov iz različnih področij v samo petih dneh pridemo od prve ideje do prototipa. In ta je lahko popolnoma drugačen, kot smo si ga najprej zamislili.

Dosedanju najbolj aktivni udeleženci KorpoStart aktivnosti na strani korporacij so bili iz naslednjih večjih družb, ki imajo ambicijo odprtega startup inoviranja: 


2019: Danfoss, Domel, Generali, Iskra, Iskratel, Kolektor, NLB, Pošta Slovenije, TPV in Zavarovalnica Sava.

Junij 2020: BTC, Comtrade CDS, Iskraemeco, M Sora, Merkur trgovina, Radeče papir.

Oktobra 2020 pričakujemo: A1, Adria Dom, Jata Emona, Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Zavarovalnica Triglav.

Partnerji KorpoStart konzorcija imamo neposreden dostop tudi do večine vseh ostalih velikih družb v Sloveniji.

KorpoStart korporacije logo.jpg

Tule prenesi 8-stranski prospekt predstavitve vsebinske podpore KorpoStart za startupe.

korpostart_brošura_-_8_strani.jpg