SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD ZA PREBOJNA INOVATIVNA PODJETJA V LETOŠNJEM LETU NAMENJA SKUPNO 2 MIO EU



Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponovno ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada iz sredstev Sklada skladov SID banke.


Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 2. 8. 2019 v Uradnem listu RS št. 48/2019 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v okviru finančne linije semenskega kapitala, in sicer javni razpis z oznako SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR in javni razpis z oznako SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji.


Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu, skupno je razpisanih 0,75 mio EUR, medtem ko pri So-investiranju SPS skupaj z neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/ tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast, skupno je razpisanih 1,25 mio EUR.


SPS je torej v sodelovanju s SID banko pripravil nove osvežene razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen razpisov tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.


Podrobnosti na straneh Slovenskega podjetniškega sklada >


O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart - SPS logo.png

KorpoStart konzorcij:

ch_logo_jpg.jpg
saša_inkubator.jpg
KorpoStart  - MGRT logo.jpg
KorpoStart - logo EU sklad za regionalni

Medijska partnerja:

Startup Plus logo.jpg

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2020 KorpoStart