PROGRAM za STARTUPE

24-urni PROGRAM USPOSABLJANJA za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je oblika podpore, ki ob pravilni nastavitvi nudi drugačen, močnejši in bistveno večji razvoj od siceršnjega.

 

Usposabljanje podaja zelo praktična navodila in priporočila ter zadnje aktualne prakse sodelovanja s korporacijami. Izvedbo programa bodo obogatila "Breaking News" javljanja izkušenih zunanjih gostov iz korpo in startup sveta ter izmenjava izkušenj med samimi udeleženci, nekaj časa pa bomo namenili tudi reševanju omejenega števila vaših konkretnih izzivov. 

Naloga KorpoStart tima z gosti je, da vas podpremo na vaši bistveno bolj ambicioznejši poti.
V okviru programa boste preverili, kako daleč sežete sami in kako daleč s podporo neke komplementarne korporacije. 

Obseg usposabljanja: 12 modulov, 4 dnevi po 6 ur, skupaj 24 ur.

Termin usposabljanja: november 2020, točni datumi so spodaj pri 12 modulih.

Lokacija usposabljanja: Zoom, Mural in številna druga e-orodja.

Individualna pomoč je za upravičena podjetja brezplačna - po shemi "de minimis" jo sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pomoč se izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.  Do pomoči so upravičeni le prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK.

Torek, 3. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 1
Covid19 in učinkovito so-delovanje na daljavo 
Praktična “remote onboarding” delavnica - uporaba orodij in okolij sinhronega dela na daljavo (Zoom, Jamboard, Mural, GoogleDrive, Mentimeter, LeanCoffeeTable, Wander idr.) za vzpostavljanje medsebojne “bližine” ob hkratni fizični “oddaljenosti”. Remote okolje bo ključno tako za izvedbo programa, kot za sodelovanja s startupi.

 

11.00 - 13.00, Modul 2
Kako prepoznati dobro/pravo korporacijo? 
Zakaj in kako naj bi korporacije (odprto) inovirale? Prepoznavanje korporativne inovacijske kulture. Kako naj bi potekalo upravljanje inovacijskega lijaka v korporacijah oz. kaj se dogaja, ko je vaš startup le ena od opcij, na katerih dela korporacija?

 

14.00 - 16.00, Modul 3 
Praktično delo: Oblikovanje 10-kratne ambicije startupa 
Preoblikovanje izzivov korporacij v priložnosti za startupe. Hitro startupiranje za ohranjanje/povečevanje velikosti korporacij. Kako usmerjati prihodnost s fokusiranjem na danes? 

Sreda, 4. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 4
Pivotiranje poslovnih modelov za večji preboj na trgu
Koncepti, ki osmislijo sodelovanje in nas osredotočajo: Business Model in Value Proposition Canvas, Jobs to be done, Customer Development, Lean Startup. Pivotiranje poslovnih modelov glede na potenciale konkretne korporacije. Aktualni primeri pivotiranja startup oz. scaleup udeležencev.

 

11.00 - 13.00, Modul 5
Korak nazaj: resnično-resnično razumevanje priložnosti
Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega vitkega testiranja prototipov ponudbenih vrednosti. Design Thinking miselnost in praksa. Primeri skupnega korpo-startup preverjanja priložnosti. Kaj lahko startup naredi sam od sebe?

 

14.00 - 16.00, Modul 6 
Kako hitreje narediti več z manj viri?
Ko včerajšnji pristopi ne ustrezajo jutrišnjim ambicijam - miselnost, vrednote, principi in prakse agilnega dela in vodenja. Primeri izgradnje zaupanja in polne transparentnosti v (mešanih) timih. Pregled ključnih “agilnih” orodij. Merjenje hitrosti dela startupov v različnih fazah.

 

Torek, 10. november 2020

8.00 - 10.00, Modul 7
Hekanje rasti - koncepti ki pomagajo?
Osnove pridobivanja in ohranjanja strank (tovarna kupcev, prodajni lijak, hekanje rasti, SPIN prodaja). Sistematično dvigovanje stopnje investicijske zrelosti. Primeri dobrih in slabih metrik. Sestavljanje verige vrednosti - vzvodi večje rasti.

 

11.00 - 13.00, Modul 8
Principi uspešnega pitchanja vrednosti za korporacije
Razumevanje korporativnih ekosistemov in ključnih deležnikov. Strukturiranje ponudbene vrednosti. Izgradnja nastopa in vaje nastopa. Nadaljnji delovni sestanki in pogajanja s korporacijami. Primeri skrbnih pregledov. 

 

14.00 - 16.00, Modul 9 
Možnosti zunanjega financiranja rasti s korporacijo.
Specifike razpisa SPS za javno-zasebno so-investiranje v start-upe in scale-upe. Dopolnjevanje vlog startupov, korporacij in SPS-a. Sožitje vlog CEO in CEnO.

 

Sreda, 11. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 10
Varovanje intelektualne lastnine
Pravni vidiki sodelovanja s korporacijami (patenti, pravice, obveznosti …). Nastop gostov z izkušnjami iz prakse - konkretni primeri sodelovanja korporacij in startupov - dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. 

 

11.00 - 13.00, Modul 11
Izdelava konkretnega akcijskega načrta 
Sistematičen pristop k iskanju sinergij s potencialnimi komplementarnimi korporacijami (zakaj, kje, kdaj, kako, kdo ...). Osmišljanje prvih korakov win-win so-delovalnega inoviranja. 

 

14.00 - 16.00, Modul 12 
LeanCoffeeTable - zaključna diskusija
Zajem in obravnava aktualnih vprašanj udeležencev (na katere v programu mogoče nismo odgovorili) - odgovarja širša ekipa ekspertov/gostov ter sami udeleženci.

 

Izvedba usposablajnja

 

Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Čas med prvim in drugim delom programa bo med drugim namenjen tudi za individualno pomoč start-up in scale-up ekipam.

 

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti celotnega programa. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne družbe. Vsebine se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru, da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova obravnavane vsebine pred naslednjim srečanjem.   

Nekaj izjav o programu KorpoStart usposabljanja:

 

dr. Matej Guid, CEO, InstaText (Slovenski startup leta 2020): Program KorpoStart bi startupom priporočil zaradi kvalitetnih izobraževanj in izkušenih predavateljev, povezovanja z drugimi startupi (nekateri od njih se prav gotovo soočajo s podobnimi izzivi), povezovanja s korporacijami in izboljšanjem razumevanja njihovega delovanja v kontekstu inoviranja ter izjemno koristnega poglobljenega individualnega svetovanja.

Urša Mivšek Sitar, CEO, 8DATA/April8: Z udeležbo na KorpoStart programu so se v našemu startupu začele razvijati povsem nove ideje o prihodnjem razvoju podjetja.

Vsekakor program priporočam vsem, ki so v katerikoli fazi razvoja svojega startupa.

Video mnenja preteklih udeležencev (YouTube).

Dosedanju najbolj aktivni udeleženci KorpoStart aktivnosti na strani korporacij so bili iz naslednjih večjih družb, ki imajo ambicijo odprtega startup inoviranja: 


2019: Danfoss, Domel, Generali, Iskra, Iskratel, Kolektor, NLB, Pošta Slovenije, TPV in Zavarovalnica Sava.

Junij 2020: BTC, Comtrade CDS, Iskraemeco, M Sora, Merkur trgovina, Radeče papir.

Oktobra 2020 pričakujemo: A1, Adria Dom, Jata Emona, Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Zavarovalnica Triglav.

Partnerji KorpoStart konzorcija imamo neposreden dostop tudi do večine vseh ostalih velikih družb v Sloveniji.

KorpoStart korporacije logo.jpg

Tule prenesi 8-stranski prospekt predstavitve vsebinske podpore KorpoStart za startupe.

korpostart_brošura_-_8_strani.jpg