PROGRAM za STARTUPE

#1/2

24-urni PROGRAM USPOSABLJANJA za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je oblika podpore, ki ob pravilni nastavitvi nudi drugačen, močnejši in bistveno večji razvoj od siceršnjega.

 

Spodnje usposabljanje podaja zelo praktična navodila in priporočila ter zadnje aktualne prakse sodelovanja s korporacijami. Izvedbo programa bodo obogatila "Breaking News" javljanja izkušenih zunanjih gostov iz korpo in startup sveta ter izmenjava izkušenj med samimi udeleženci, nekaj časa pa bomo namenili tudi reševanju omejenega števila vaših konkretnih izzivov.

Naloga KorpoStart tima z gosti je, da vas podpremo na vaši ambicioznejši poti.
V okviru programa boste preverili, kako daleč sežete sami in kako daleč s podporo neke komplementarne korporacije. 

Obseg usposabljanja: 12 modulov, 4 dnevi po 6 ur, skupaj 24 ur.

Termin usposabljanja: november 2020, točni datumi so spodaj pri 12 modulih.

Lokacija usposabljanja: Zoom, Mural in številna druga e-orodja.

Vrsta usposabljanja: Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Torek, 3. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 1
Covid19 in učinkovito so-delovanje na daljavo 
Praktična “remote onboarding” delavnica - uporaba orodij in okolij sinhronega dela na daljavo (Zoom, Jamboard, Mural, GoogleDrive, Mentimeter, LeanCoffeeTable, Wander idr.) za vzpostavljanje medsebojne “bližine” ob hkratni fizični “oddaljenosti”. Remote okolje bo ključno tako za izvedbo programa, kot za sodelovanja s startupi.

 

11.00 - 13.00, Modul 2
Kako prepoznati dobro/pravo korporacijo? 
Zakaj in kako naj bi korporacije (odprto) inovirale? Prepoznavanje korporativne inovacijske kulture. Kako naj bi potekalo upravljanje inovacijskega lijaka v korporacijah - kaj se dogaja, ko je vaš startup le ena od opcij, na katerih dela korporacija). 

 

14.00 - 16.00, Modul 3 
Praktično delo: Oblikovanje 10-kratne ambicije startupa 
Preoblikovanje izzivov korporacij v priložnosti za startupe. Hitro startupiranje za ohranjanje/povečevanje velikosti korporacij. Kako usmerjati prihodnost s fokusiranjem na danes? 

Sreda, 4. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 4
Pivotiranje poslovnih modelov za večji preboj na trgu
Koncepti, ki osmislijo sodelovanje in nas osredotočajo: Business Model in Value Proposition Canvas, Jobs to be done, Customer Development, Lean Startup. Pivotiranje poslovnih modelov glede na potenciale konkretne korporacije. Aktualni primeri pivotiranja startup oz. scaleup udeležencev.

 

11.00 - 13.00, Modul 5
Korak nazaj: resnično-resnično razumevanje priložnosti
Prioritiziranje hipotez. Tehnike zgodnjega in hitrega vitkega testiranja prototipov ponudbenih vrednosti. Design Thinking miselnost in praksa. Primeri skupnega korpo-startup preverjanja priložnosti. Kaj lahko startup naredi sam od sebe?

 

14.00 - 16.00, Modul 6 
Kako hitreje narediti več z manj viri?
Ko včerajšnji pristopi ne ustrezajo jutrišnjim ambicijam - miselnost, vrednote, principi in prakse agilnega dela in vodenja. Primeri izgradnje zaupanja in polne transparentnosti v (mešanih) timih. Pregled ključnih “agilnih” orodij. Merjenje hitrosti dela startupov v različnih fazah.

 

Torek, 10. november 2020

8.00 - 10.00, Modul 7
Hekanje rasti - koncepti ki pomagajo?
Osnove pridobivanja in ohranjanja strank (tovarna kupcev, prodajni lijak, hekanje rasti, SPIN prodaja). 
Sistematično dvigovanje stopnje investicijske zrelosti. Primeri dobrih in slabih metrik. Sestavljanje verige vrednosti - vzvodi večje rasti.

 

11.00 - 13.00, Modul 8
Principi uspešnega pitchanja vrednosti za korporacije
Razumevanje korporativnih ekosistemov in ključnih deležnikov. Strukturiranje ponudbene vrednosti. Izgradnja nastopa in vaje nastopa. Nadaljnji delovni sestanki in pogajanja s korporacijami. Primeri skrbnih pregledov. 

 

14.00 - 16.00, Modul 9 
Možnosti zunanjega financiranja rasti s korporacijo.
Specifike razpisa SPS za javno-zasebno so-investiranje v start-upe in scale-upe. Dopolnjevanje vlog startupov, korporacij in SPS-a. Sožitje vlog CEO in CEnO.

 

Sreda, 11. november 2020

 

8.00 - 10.00, Modul 10
Varovanje intelektualne lastnine
Pravni vidiki sodelovanja s korporacijami (patenti, pravice, obveznosti …). Nastop gostov z izkušnjami iz prakse - konkretni primeri sodelovanja korporacij in startupov - dobre prakse in kaj vse gre lahko narobe. 

 

11.00 - 13.00, Modul 11
Izdelava konkretnega akcijskega načrta 
Sistematičen pristop k iskanju sinergij s potencialnimi komplementarnimi korporacijami (zakaj, kje, kdaj, kako, kdo ...). Osmišljanje prvih korakov win-win so-delovalnega inoviranja. 

 

14.00 - 16.00, Modul 12 
LeanCoffeeTable - zaključna diskusija
Zajem in obravnava aktualnih vprašanj udeležencev (na katere v programu mogoče nismo odgovorili) - odgovarja širša ekipa ekspertov/gostov ter sami udeleženci.

 

Izvedba usposablajnja

Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

 

Čas med prvim in drugim delom programa bo med drugim namenjen tudi za individualno pomoč start-up in scale-up ekipam.

 

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti celotnega programa. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne družbe. Vsebine se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru, da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova obravnavane vsebine pred naslednjim srečanjem.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Nekaj izjav o programu KorpoStart usposabljanja:

 

dr. Matej Guid, CEO, InstaText (Slovenski startup leta 2020): Program KorpoStart bi startupom priporočil zaradi kvalitetnih izobraževanj in izkušenih predavateljev, povezovanja z drugimi startupi (nekateri od njih se prav gotovo soočajo s podobnimi izzivi), povezovanja s korporacijami in izboljšanjem razumevanja njihovega delovanja v kontekstu inoviranja ter izjemno koristnega poglobljenega individualnega svetovanja.

Urša Mivšek Sitar, CEO, 8DATA/April8: Z udeležbo na KorpoStart programu so se v našemu startupu začele razvijati povsem nove ideje o prihodnjem razvoju podjetja.

Vsekakor program priporočam vsem, ki so v katerikoli fazi razvoja svojega startupa.

Video mnenja preteklih udeležencev (YouTube).

#2/2

Startup INDIVIDUALNA pomoč

 

Ker so situacije in potenciali start-upov in scale-upov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti  za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. 

 

Individualno pomoč start-up in scale-up ekipam za konkretno sodelovanje in povezovanje s korporacijami praviloma začnemo z vpogledom v stanje stanje in ambicije ter nadaljujemo z do skupaj 50 urami konkretne individualne pomoči.

(1) Vpogled v stanje ekipe in produkta na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije

 • dogovor o izvedbi aktivnosti (neobvezno)

 

(2) Primeri pomoči, ki jih bomo v ekipi KorpoStart izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Team alignment - Cover Story / Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Creativity ang Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših idejnih rešitev

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje tveganih predpostavk

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih procesov

 • Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti 

 • LEGO(R) SERIOUS PLAY ® - učinkovito reševanje res zahtevnih strateških in organizacijskih izzivov

Mentorji: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije).

 

Eden najbolj konkretnih načinov preverjanja komplementarnosti kompetenc startupa in korporacije za partnerski nastop na trgu je izvedba Design Sprinta s kombinirano startup-korpo ekipo. Design Sprint je hkrati verjetno najboljši možni test potencilov sodelovanja ljudi (ustvarjalne in sodelovalne kemije med ljudi) in nadomesti mesece in mesece običajnih komercialnih pogovorov. Zakaj, kaj, kdo in kako si preberite v tem 3-minutnem zapisu - PRIMER konkretnega sodelovanja korporacije/startupa).

 

Nekaj mnenj udeležencev:

Blaž Klinar, direktor razvoja življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja je neprecenljiva za vse nas, ki imamo opravka s končnimi uporabniki naših storitev. Omogočila nam je unikaten vpogled v proces osredotočanja na končnega uporabnika. Intenzivnost dela je rezultirala v številnih večjih in manjših pivotih začetne ponudbene vrednosti, ki smo jih dosegli z delom v mešani ekipi zavarovalnica-startup in na podlagi opravljenih intervjujev in testiranj prototipa. Največja dodana vrednost pa je prav zagotovo v sodelovanju z »drugačnimi« sodelavci, tistimi izven branže, mladimi, zagnanimi in polnimi idej, a vselej pod taktirsko palico odlične ekipe mentorjev.

Karmen Madjar, inovacije in strateški marketing, Zavarovalnica Sava: Design Sprint izkušnja nas je »napolnila« z inspiracijsko voljo za prihodnje delo. Še posebej smo veseli, da smo le v 5 dneh skupnega dela z ekipo startupa in s pomočjo mentorjev prišli do pomembnih uvidov končnih uporabnikov.

Timotej Soklič, COO, Vitalno podjetje: Izvedli smo 1 tedenski sprint, kjer je moral Lojze povezovati bujno raznolikost karakterjev, znanj in ozadij, kar mu je mojstrsko uspelo. Ekipno smo se prebili od ideje do izvedbe prvega prototipa v pičlih 5-ih dneh. Zagotovo najhitrejši in optimalen način dela, ki sem ga kdaj doživel, za testiranje ali ideja pije vodo.

Nevenka Žiberna Remic, Telekom Slovenije: Design Sprint izkušnja me je naučila, kako lahko z usmerjenim razmišljanjem in sodelovanjem strokovnjakov iz različnih področij v samo petih dneh pridemo od prve ideje do prototipa. In ta je lahko popolnoma drugačen, kot smo si ga najprej zamislili.

Dosedanju najbolj aktivni udeleženci KorpoStart aktivnosti na strani korporacij so bili iz naslednjih večjih družb, ki imajo ambicijo odprtega startup inoviranja: 


2019: Danfoss, Domel, Generali, Iskra, Iskratel, Kolektor, NLB, Pošta Slovenije, TPV in Zavarovalnica Sava.

Junij 2020: BTC, Comtrade CDS, Iskraemeco, M Sora, Merkur trgovina, Radeče papir.

Oktobra 2020 pričakujemo: A1, Adria Dom, Jata Emona, Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Zavarovalnica Triglav.

Partnerji KorpoStart konzorcija imamo neposreden dostop tudi do večine vseh ostalih velikih družb v Sloveniji.

Tule prenesi 8-stranski prospekt predstavitve vsebinske podpore KorpoStart za startupe.

korpostart_brošura_-_8_strani.jpg

O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart - SPS logo.png

KorpoStart konzorcij:

ch_logo_jpg.jpg
saša_inkubator.jpg
KorpoStart - MGRT logo.jpg
KorpoStart - logo EU sklad za regionalni

Medijska partnerja:

Startup Plus logo.jpg

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2020 KorpoStart