#1/2

PROGRAM šestih delavnic za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot “posvojitev”, ki nudi drugačen razvoj od siceršnjega. “Posvojeni” ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha. Usposabljanje podaja aktualne prakse uspešnega sodelovanja s korporacijami.

Obseg usposabljanja: 6 modulov po 4 ure.

Termin usposabljanja: oktober 2019, točni datumi so spodaj pri modulih

Lokacija usposabljanja: Ljubljana oz. Zoom

Vrsta usposabljanja: Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Opis programa usposabljanja - start-upi in scale-upi
Startup M1 - Kako naj bi korporacije inovirale?
Ljubljana ali Zoom
Startup M2 - Kaj pričakujejo dobre korporacije?
Ljubljana ali Zoom
Startup M3 - Kako do sinergij s korporacijo?
Ljubljana ali Zoom
Startup M4 - Ideje je potrebno znati prodati
Ljubljana ali Zoom
Startup M5 - Finančni in pravni vidiki sodelovanja s korporacijami
Ljubljana ali Zoom
Startup M6 - Izdelava konkretnega akcijskega načrta
Ljubljana ali Zoom

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Staša Baloh Plahutnik (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti vseh šestih modulov. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne korporacije. Moduli se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru , da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova izpuščenega modula pred naslednjim modulom.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

#2/2

Startup INDIVIDUALNO usposabljanje

 

Ker so situacije in potenciali start-upov in scale-upov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti  za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. 

 

Individualno usposabljanje start-up in scale-up elip za sodelovanje s korporacijami praviloma začnemo z vpogledom v stanje stanje in ambicije ter nadaljujemo z do skupaj 50 urami konkretne individualne pomoči.

(1) Vpogled v stanje ekipe in produkta na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije

 • dogovor o izvedbi aktivnosti (neobvezno)

 

(2) Primeri pomoči, ki jih bomo v ekipi KorpoStart izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Team alignment - Cover Story / Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Creativity ang Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših idejnih rešitev

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje tveganih predpostavk

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih procesov

 • Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti 

 • LEGO(R) SERIOUS PLAY ® - učinkovito reševanje res zahtevnih strateških in organizacijskih izzivov

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije).

O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart - SPS logo.png
KorpoStart - MGRT logo.jpg
KorpoStart - logo EU sklad za regionalni

Medijski partner:

Startup Plus logo.jpg

KorpoStart konzorcij:

ch_logo_jpg.jpg
saša_inkubator.jpg

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2020 KorpoStart