#1/2

24-urni PROGRAM USPOSABLJANJA za STARTUPE

Pri sodelovanju s korporacijo gre običajno več kot le za finančno naložbo. Je kot “posvojitev”, ki nudi drugačen razvoj od siceršnjega. “Posvojeni” ekipi prinaša dodatne obveznosti, ki pa so lahko ključna podpora na poti do večjega uspeha. Usposabljanje podaja aktualne prakse uspešnega sodelovanja s korporacijami.

Obseg usposabljanja: 24 ur - 4 dnevi po 6 ur.

Termin usposabljanja: oktober 2019, točni datumi so spodaj pri modulih

Lokacija usposabljanja: Ljubljana oz. Zoom

Vrsta usposabljanja: Kombinacija predavanj, primerov iz prakse (zunanji gosti) in konkretnega individualnega in timskega dela z izmenjavo mnenj in izkušenj ter osredotočenimi razpravami. Usposabljanje je podprto s .ppt gradivi, primeri dobre literature in primeri video vsebin za poglobljene raziskave. Udeleženci prejmejo tudi kopijo vsebine, ki jo ustvarijo na sami delavnici. 

Opis programa usposabljanja - start-upi in scale-upi
Startup D1 - Kako naj bi korporacije inovirale?
Ljubljana ali Zoom
Startup D2 - Kako do sinergij s korporacijo?
Ljubljana ali Zoom
Startup D3 - Ambicije je potrebno znati prodati!
Ljubljana ali Zoom
Startup D4 - Izdelava konkretnega akcijskega načrta.
Ljubljana ali Zoom

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije) ter gostje.

POMEMBNO. Potrebno se je udeležiti celotnega programa. Udeleži se jih vedno ista oseba iz posamezne družbe. Vsebine se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. V primeru , da je bil nekdo odsoten, se s to osebo naredi kratka obnova izpuščene vsebine pred naslednjim srečanjem.   

Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

#2/2

Startup INDIVIDUALNO usposabljanje

 

Ker so situacije in potenciali start-upov in scale-upov različni, le ti ob primerni ambicioznosti in resnosti potrebujejo individualno pomoč za dvig zrelosti  za konkretno strateško investiranje s strani korporacije. 

 

Individualno usposabljanje start-up in scale-up elip za sodelovanje s korporacijami praviloma začnemo z vpogledom v stanje stanje in ambicije ter nadaljujemo z do skupaj 50 urami konkretne individualne pomoči.

(1) Vpogled v stanje ekipe in produkta na sedežu podjetja - hiter “skrbni” pregled

 • zajem ambicij ustanoviteljev in tima

 • ocena kompetentnosti, kompletnosti in načina delovanja tima

 • oblikovanje ocene stanja in priporočil načinov dviga zrelosti investiranja v ekipo za ciljnje korporacije

 • dogovor o izvedbi aktivnosti (neobvezno)

 

(2) Primeri pomoči, ki jih bomo v ekipi KorpoStart izvajali glede na dejansko stanje reštitve oz. ekipe:

 • Team alignment - Cover Story / Vision Canvas, Team Canvas, Roswitha …

 • Creativity ang Idea Crafting - hitro kreiranje novih/boljših idejnih rešitev

 • Business Model Canvas Plus - sistematičen zajem/obdelava alternativ poslovnih modelov

 • Design Thinking/Sprint - hitro in učinkovito prototipiranje tveganih predpostavk

 • Process Hack - pospešeno timsko razreševanje ključnih procesov

 • Agile Work/Leadership - vpeljava sodobne agilne miselnosti in pristopov k delu, vodenju …

 • Pitching - definiranje in učinkovito prezentiranje posebnih vrednosti 

 • LEGO(R) SERIOUS PLAY ® - učinkovito reševanje res zahtevnih strateških in organizacijskih izzivov

Eden najbolj konkretnih načinov preverjanja komplementarnosti kompetenc startupa in korporacije za partnerski nastop na trgu je izvedba Design Sprinta s kombinirano startup-korpo ekipo. Design Sprint je hkrati verjetno najboljši možni test potencilov sodelovanja ljudi (ustvarjalne in sodelovalne kemije med ljudi) in nadomesti mesece in mesece običajnih komercialnih pogovorov. Zakaj, kaj, kdo in kako si preberite v tem 3-minutnem zapisu.

Izvajalci usposabljanja: Lojze Bertoncelj, Matej Golob, Daniela Bervar Kotolenko, Voranc Kutnik (vsi CorpoHub), Karla Sitar (Saša inkubator), Aleš Ugovšek in Marjana Majerič (Gospodarska zbornica Slovenije).

Dosedanju najbolj aktivni udeleženci KorpoStart aktivnosti so bili iz naslednjih večjih družb, ki imajo ambicijo odrptega startup inoviranja: 


2019: Danfoss, Domel, Generali, Iskra, Iskratel, Kolektor, NLB, Pošta Slovenije, TPV in Zavarovalnica Sava.

Junij 2020: BTC, Comtrade CDS, Iskraemeco, M Sora, Merkur trgovina, Radeče papir.

Oktobra 2020 pričakujemo: A1, Adria Dom, Jata Emona, Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Zavarovalnica Triglav.

V Konzorciju imamo dostop tudi do večine vseh ostalih velikih družb v Sloveniji.

O projektu in konzorciju KorpoStart

Povezujemo korporacije in inovativna start-up in scale-up podjetja z namenom ustvarjanja večjih poslovnih zgodb ob so-investiranju Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Dogodki so za udeležence brezplačni. Usposabljanje za upravičena podjetja (prejemniki finančnih produktov P2 2019, SK ali SI - SK) po shemi "de minimis" sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa »Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023«, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

KorpoStart - SPS logo.png
KorpoStart - MGRT logo.jpg
KorpoStart - logo EU sklad za regionalni

Medijski partner:

Startup Plus logo.jpg

KorpoStart konzorcij:

ch_logo_jpg.jpg
saša_inkubator.jpg

KONTAKTI:

T: 041 764 563 (Lojze Bertoncelj)

T: 031 611 059 (Aleš Ugovšek)

T: 051 325 680 (Karla Sitar)

E: kontakt@korpostart.si

© 2020 KorpoStart